Atest bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Oprócz atestu bezpieczeństwa  przeciwpożarowego dla całego pakietu warstw stropowych należy także przede wszystkim  skontrolować wszystkie punkty penetracji i miejsca montażu elementów   dodatkowych  pod względem bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.