Ekspertyza akustyczna

W wypadkach granicznych, gdy wskutek restrykcji nadzoru budowlanego  trzeba zastosować  odchylenia od  zalecanych  warstw standardowych,  zalecamy  przeprowadzenie  kontroli jakości  w lokalnych  pomieszczeniach wzorcowych. Nierzadko to właśnie poziom hałasu w restaurowanych pomieszczeniach w starym budownictwie stanowi przedmiot sporów cywilno-prawnych. Dlatego warto porównać wymogi z realnymi  warunkami lokalnymi i zaprotokołować je szczegółowo dla wszystkich użytkowników  na wstępie prac.