Impressum

Elascon Polska

Telefon: +48 694 515095
E-Mail: polska (at) elascon.de

Siedziba spółki z o.o.:
Dariusz Wrobel
36-100 Swiecie    n/w
Wiag 14 B /12

 

Wydawca:
Elascon GmbH

Telefon: +49(0)7681/47 47 35-0
Telefax: +49(0)7681/47 47 35-1

Siedziba  spółki:
Am Rosengarten 4F
D-79183 Waldkirch

Prezes zarządu:
Holger Rupprecht

Redakcja, projekt, realizacja:
GreenwoodFinch Corporate Communications

Content-Management-System (Drupal):
Lunacodes Drupal Agentur / GreenwoodFinch - Werbeagentur Karlsruhe

Treści:
Czyniąc  starania o prawidłowość, aktualność i kompletność informacji opracowaliśmy treści niniejszej strony internetowej. Strona ta  częściowo zawiera  wypowiedzi sięgające w przyszłość. Odzwierciedlają one wizję i zamierzenia kierownictwa firmy w chwili wydania oświadczenia.  Rzeczywiste efekty  tych zamierzeń  mogą się różnić od treści wypowiedzi na naszej stronie internetowej, ponieważ będzie na nie miało wpływ  wiele różnych czynników.  Nie możemy niestety  udzielić gwarancji na oferowane informacje.    W odniesieniu do  treści dotyczących przyszłości  informujemy, iż  nie będziemy dokonywać aktualizacji  raz poczynionych oświadczeń, zastrzegamy sobie jednak  możliwość    zmian i aktualizacji udostępnionych  informacji.

Wskazówka  dotycząca połączonych  linków /treści powiązanych stron internetowych:
Nie przejmujemy odpowiedzialności cywilnej za treść  linków zewnętrznych. Nie mamy wpływu  na treść tych linków. Nie odzwierciedlają one opinii reprezentowanych przez    Elascon sp. z o.o.

Prawo autorskie i prawa własności przemysłowej:
Autorem w rozumienu  prawa autorskiego jest   agencja reklamowa  Karlsruhe (dokładniej: Greenwoodfinch z siedzibą w Elmstein) w odniesieniu do wizualizacji i budowy strony internetowej, oraz   Elascon sp. z o.o. w odniesieniu do treści .Teksty, ilustracje, grafiki, dźwięki,muzyka, animacje i  nagrania video oraz ich aranżacja  podlegają ochronie prawa autorskiego  oraz  innej  ochronie prawnej. Powielanie, zmienianie, przenoszenie lub publikowanie  treści tej strony internetowej w celach komercyjnych, także we fragmentach, jest w każdej formie zabronione, z wyjątkiem użytku prywatnego.    Wszystkie  znaki towarowe zawarte na tej stronie internetowej  (zastrzeżone nazwy handlowe,  logo,  oznaczenia handlowe ) są własnością firmy  Elascon sp. z o.o. lub osób trzecich  i nie mogą być  stosowane, pobierane, kopiowane i upubliczniane   bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody.  
Ochrona danych:
Dane osobowe  udostępnione  nam  na przykład  w zapytaniach i zamówieniach naszych klientów  poprzez  naszą stronę internetową  będą traktowane poufnie.    Wysyłajac te dane  wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie w naszej bazie danych zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Danych.  

Wykluczenie odpowiedzianości cywilnej:
Poprzez użycie tej strony internetowej nie powstaje stosunek umowy.   Użycie tej strony internetowej  następuje na własną odpowiedzialność. Wyraźnie wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną za szkody  i szkody późniejsze  powstałe  wskutek lub w powiązaniu ze skorzystaniem z naszej strony internetowej. Dotyczy to zwłaszcza szkód powstałych na Państwa komputerze wskutek wirusów, lub szkód  powstałych wskutek przetworzenia informacji  umieszczonych na naszej lub powiązanej  stronie internetowej lub też informacji  osób trzecich, które uzyskały je korzystając z naszej strony internetowej.