Izolacja akustyczna dla stropów z belek drewnianych

Zakłócenia  spowodowane przez hałas    to  klasyka  sporów międzysąsiedzkich.  Właśnie w budynkach kilkukondygnacyjnych   strop między piętrami stanowi  płaszczyznę predestynowaną do przenoszenia  dla wszelkich możliwych źródeł odgłosów.  Rozwiązaniem dla tego zjawiska jest strop stanowiący połączenie drewna i betonu.     

Podczas renowacji starych belek drewnianych lub  stropów z belek drewnianych zachodzi konieczność skorygowania  izolacji akustycznej  (izolacja odgłosu kroków i  halasów emitowanych w powietrze ) do takiego stanu, aby można było zapewnić wartości wymagane dla ścian i stropów oddzielających pomieszczenia mieszkalne. Całe spektrum aktualnych pomiarów izolacji hałasu w  restaurowanych przez nas obiektach przed, podczas i po wykonaniu prac budowlanych  ukazuje wielki potencjał  korekcyjny  konstrukcji drewniano- betonowej  Elascon. Stworzenie  naszego nowego produktu -maty izloacji kroków    - Elasco Loop®- pozwoliło nam  otworzyć nową drogę do oddzielenia odgłosów:  na zasadzie analogii do sztywności dynamicznej - " struktura materaca sprężynowego  przejmuje  na dużym obszarze także   odgłosy o niskich frekwencjach. 

Na podstawie  niezwykle  bogatego zbioru pomiarów utworzyliśmy empiryczny model prognostyczny.  Za  pomocą tego modelu  i niwielkiego nakładu pracy możemy optymalnie wspierać klientów  już we wczesnej fazie planowania.  W ten sposób możemy  wcześniej zagwarantować i zrealizować spełnianie wymogów izolacji akustycznej restaurowanego stropu z belek drewnianych.

PDFWyciąg z potwierdzenia skuteczności izolacji akustycznej  wg DIN 4109