Izolacja akustyczna- strop z belek drewnianych w starym budownictwie

Z reguły jest tak: im więcej masy, tym  lepsza jest  izolacja hałasu stropu z belek drewnianych. Dotyczy to zarówno odgłosu kroków, jak też hałasu w powietrzu.

Konstrukcja drewniano- betonowa  Elascon  nadaje tej koniecznej masie funkcję statyczną. Dzieje się tak wskutek zastosowania złączników SFix typ 1, SFix typ 2, SFix typ 3, które zapobiegają względnemu przesunięciu pomiędzy drewnem a betonem. Norma DIN Norm 4109 określa następujące  poziomy hałasu wymagane dla stropów oddzielajacych  pomieszczenia mieszkalne:

odgłos kroków  < 53 dB

hałas w powietrzu > 54 dB

Frequenzverlauf Luftschall vor und nach Sanierung mit Elascon Holz-Beton-Verbund
Przebieg częstotliwości  hałasu przed i po renowacji  z zastosowaniem konstrukcji  drewnianio- betonowej Elascon 

Za jednostką  decybel kryją się  funkcje logarytmiczne. Pomniejszenie o  3 dB oznacza poprawę poziomu ochrony przed hałasem dzięki zastosowaniu stropu z belek drewnianych  o dwakroć   – zawsze w odniesieniu do  poziomu źródła  hałasu.  W fazie planowania  ochrony przed hałasem oprócz  czystej powierzchni należy także uwzględnić   przenoszenie hałasu przez powierzchnie boczne - ściany i graniczące  elementy budowlane. Każdy dobry wynik  może zostać zniwelowany   przez tak zwane szlaki boczne lub przenoszenie boczne (w starym budownictwie najczęściej  poprzez stare kominy, stare rury elektryczne, rury grzewcze,twarde łożyskowanie  głowic belek  itd.).

Konstrukcja  połączenia drewniano- betonowego   Elascon  na bazie  już istniejącego stropu z belek drewnianych  zdecydowanie wzmacnia ochronę przed hałasem. Za pomocą  środków stosowanych w budownictwie (oddzielenie w górę, odwieszone listwy sprężynowe na dół )  stary materiał może zostać przywrócony do stanu prezentującego  jakość nowego budownictwa, a nawet ją prześcignąć. Dla oceny  i interpretacji  wartości pomiarowych obiektu oraz decyzji, jakie dodatkowe elementy należy wykonać, potrzebne są długoletnie badania oraz   ugruntowane doświadczenie.  Po wielu latach doświadczeń i badań byliśmy wstanie  utworzyć model prognozujący, który stanowi doskonałą, niezawodną pomoc dla orientacji w tym zakresie.  Kiedy potrzebne są szczegółowe dane, nie można pominąć kroku  niezależnego  pomiaru hałasu bezpośrednio w obiekcie.

Flüsterloop® to produkt uzupełniający, który  utworzyliśmy w celu wyeliminowania odgłosu kroków. Flüsterloop® oparty jest na zasadzie materaca sprężynowego, na zasadzie tak zwanej  sztywności   dynamicznej.

Trittschallentkopplung mit Elascon Flüsterloop
Eliminacja odgłosu kroków poprzez  Elascon Flüsterloop

PDFwyciąg z dokumentu  o izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN 4109