Jastrych na stropie z belek drewnianych

Jeśli warstwa jastrychu  - w idelanym wypadku płynny jastrych cementowy   - będzie łączona z belkami drewnianymi  za pomocą śrub łączących Schubfix,  konstrukcja ta będzie bardzo skuteczna z punktu widzenia statyki.  Moc obciążenia zwiększa się trzykrotnie, dzięki  ekstremalnie wysokiej sztywności  podwyższonej zwykle  o czynnik 10 bezproblemowo  może zostać zrealizowany wymóg normy wibracji stropu z belek drewnianych.Zależnie od rodzaju dalszej warstwy na warstwę konstrukcji drewniano- betonowej można położyć matę izolacji odgłosu kroków, a na nią  warstwę jastrychu suchego stanowiącego podłoże dla ostatecznej warstwy podłogowej (parkiet, płytki itd.)