Kompleksowe rozwiązania dla konstrukcji nośnej i fasady

W obliczu ciągle rosnącego popytu na kompleksowe rozwiązania  w zakresie restaurowania  stropów drewnianych za pomocą  konstrukcji drewniano- betonowych zrodził się pomysł na  powiązanie projektu i usługi w jedne samodzielnej  spółce i stworzenie w ten sposób nowego usługodawcy w pobliżu klienta  świadczącego usługi zgodnie z jego rosnącymi roszczeniami serwisowymi.

W roku 2010 utworzyliśmy w tym celu spółkę z ograniczoną  odpowiedzialnością -  Elascon GmbH z siedzibą  w Waldkirch.  W wyniku wielu rozmów z klientami powstał pomysł  przeniesienia  techniki  montażu śruby ustawionej  ukośnie  w szkieletach  belkowych w murze  do nowego budownictwa  i zastosowania w technologii  restaurowania  fasad. W ten sposób powstał  innowacyjny  system  Fix-UKH.  Od doradztwa poprzez planowanie aż do wykonawstwa  -także tutaj oferujemy pełny pakiet.

W zakresie restaurowania drewna  firma Elascon jest obecnie wiodącym  dostawcą  systemu całościowego stosującym najnowszą  generację  złączników ukośnych  w kombinacji  z  zoptymalizowanym ekonomicznie pomiarem   oraz  oferującym  pełny pakiet niezbędnych obliczeń i  robót w jednym zakładzie  za stałą cenę w całym kraju. 

Zainteresowanym projektantom z dziedziny fizyki budowlanej i projektowania konstrukcji nośnych umożliwiamy przeprowadzenie podstawowych obliczeń na własną rękę po wpłaceniu opłaty ochronnej.

Mgr inż.  Holger Rupprecht
Po uzyskaniu dyplomu summa cum laude  w Wyższej Szkole  Furtwangen zdobywał przez 10 lat  doświadczenie w  międzynarodowych firmach  B2B branży budowlanej na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych.  Jego dorobek obejmuje także liczne patenty w zakresie  struktur łączonych w budownictwie i budowy dachu.

Mgr inż. Holger Rupprecht, założyciel  i pełnomocnik  zarządu firmy  Elascon GmbH z siedzibą w Waldkirch