Montaż złączników ukośnych

Tutatj kontrolowana jest zgodnosć  ilości złączników, odstępów  między nimi i stopnia  pochylenia  z planem technicznym.