Niska nośność drewnianego stropu

Czy jesteście pewni, że  strop wytrzyma ciężar nowej wanny także wtedy, gdy ją napełnicie? Na pewno poradziliście się  fachowca-statyka. A fortepian też ?  

Niska nośność stropów z belek drewnianych jest  częstą przyczyną potrzeby renowacji. Warstwa masy  kładziona dodatkowo z powodu wymogów  norm izolacyjnych i przeciwpożarowych prowadzi jakby mimochodem do osiągnięcia efektu dodatkowego - wyraźnego podwyższenia stopnia nośności wzmacnianego (restaurowanego)  stropu   z belek drewnianych. Poprzez beton w połączeniu konstrukcyjnym  z drewnem nośność netto w wypadku zastosowania Elascon VHB-Standard - to znaczy betonu położonego na warstwie stropu z belek drewnianych -  zwiększa się  o czynnik 3. Jeśli strop do tej pory mógł przyjąć ciężar  200 kg na metr kwadratowy,  po renowacji i zastosowaniu   stropu z konstrukcji drewniano- betonowej strop przyjmie obciążeneie 600 kg na metr kwadratowy. I będzie to możliwe, chociaż  każdy metr kwadratowy obciążono warstwą  ok.  150 kg betonu. W wypadku zastosowania wariantu stropu płaskiego   Elascon VHB-Flach nadal jeszcze następuje  podwojenie siły nośności. Własnie wówczas, gdy trzeba przeciągnąć  pojedyncze ciężary, jak np.  ciężary dachowe, liniowe, blokowe czy trapezowe, stropy z konstrukcji drewniano- betonowej  są bezkonkurencyjne.   Proszę skorzystać z naszej usługi nieodpłatnego wstępnego wymiarowania. Już we wczesnej fazie projektu  wyjaśni się, czy  strop z konstrukcji drewniano- betonowej  zapewni pożądany cel  i  jest tym, czego Państwo  potrzebujecie !  Dla celów standardowego pomiaru i zaplanowania prac przy wykonaniu drewniano- betonowych konstrukcji nośnych oddajemy  Waszemu kierownikowi projektu nieodpłatnie do dyspozycji nasze oprogramowanie “Easycon“.