Normy emisji hałasu

Emisja  hałasu  wg  DIN 4109  budzi kontrowersje  od wielu lat- zwłaszcza w przypadkach  spornych.  Przed  sądem  odbywają się często procesy o poziom emisji hałasu  nie w stosunku do normy, lecz  w stosunku  do stopnia ochrony przed  hałasem w przypadku konkretnego  zamierzenia budowlanego. W starym budownictwie jest nierzadko tak, że  trzeba pogodzić  zróżnicowane  roszczenia  wielu  użytkowników.   Na podstawie  naszych doświadczeń zalecamy  sprecyzowanie  poziomu emisji hałasu na podstawie lokalnych  ograniczeń  konstrukcyjno- budowlanych. Wbudowanie  nowego elementu  następuje w oparciu o uznane zasady  techniki. W starym budownictwie  mogą z tego tytułu powstać  konflikty celów. Takie konflikty celów należy opisać i rozwiązać już w fazie planowania.   Jeśli  inwestor lub osoba kupująca lokal  w starym budownictwie życzy sobie  podwyższonego poziomu  osłony przed  hałasem, należy to wyraźnie zaprotokołować w formie pisemnej.  Możecie się Państwo w tym celu  posłużyć   załącznikiem 2 do DIN 4109  lub użyć  wartości znamionowych  VDI 4100  jako wytycznych.

Z cywilno -prawnego punktu widzenia  użytkownik  może przeforsować odpowiedni poziom osłony przed hałasem  nie zmieniając statusu użytkowania - w odchyleniu w górę od normy DIN 4109  -   także wówczas, gdy  jakość elementu budowlanego jest niższa, niż jakość założona w wymogach normy.  W przepisach dotyczących starego budownictwa brak jest jednoznaczności w tym względzie. Zalecamy  dokładne zdefiniowanie poziomu osłony przed hałasem w ustaleniach pomiędzy kupującym /najemcą a  właścicielem.    Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem i wiedzą podczas realizacji konkretnych projektów.

Auszug DIN 4109 und VDI 4100
 

Wyciąg z  DIN 4109 i  VDI 4100

PDFWyciąg z  DIN 4109 i VDI 4100

Verwandte Seiten: