Obmiar robót

Dla obmiaru robót przed renowacją  stropów z belek drewnianych  potrzebne jest utworzenie  planu szkieletu  belek. Oznacza to utworzenie rzutu poziomego stropu, najlepiej w formie dygitalnej,  w którym będą wskazane wszystkie belki  i ich wymiary: długość, rozpiętość, wysokość,  szerokość  oraz odstępy między nimi.  Ważne jest także   wskazanie  wewnętrznych ścian nośnych  lub  dźwigarów, na których belki są wsparte. Należy  też dokonać zmian w kominach, schodach itd.  W wypadku niejasnego obrazu uszkodzeń radzimy  zasięgnąć opinii rzeczoznawcy ochrony drewna. W celu ustalenia  obciążeń  (stałe obciążenia ) potrzebny będzie przekrój stropu  ukazujący   ułożenie szkieletu belek oraz przekrój poprzeczny  po ukończonej renowacji stropu z belek drewnianych. Plan  szkieletu belek będzie podstawą dla późniejszego  projektu technicznego, gdy już zostaną użyte  złączniki.

Detail aus einer Bestandsaufnahme
Detal z oględzin 

PDFPrzykład   obmiaru po oględzinach