Obwisły strop

Zwykle stare stropy stają się po latach „wybrzuszone“ i „pokrzywione“ – drewniane belki obwisają  na środku, a cała drewniana konstrukcja nośna wisi koślawo w przestrzeni pomieszczenia. W zależności od stopnia zniekształcenia można  dokonać trwałej korekty powstałej deformacji poprzez zastosowanie konstrukcji stropu drewniano- betonowego. W wypadku znacznej deformacji  przed podjęciem  zaplanowanych prac korekcyjnych trzeba skontrolować  stan ułożenia głowic belek.  Korekta deformacji następuje zwykle poprzez dodanie warstwy od dołu.  Zastosowanie konstrukcji drewniano - betonowej zapewni zachowanie prawidłowego kształtu stropu na stałe.

Durchängende Decke

Jeśli strop drewniany jest wykrzywiony, mamy możliwość  zaoferowania optymalnego rozwiązania  za pomocą systemu wyrównującego. System ten jest naszym patentem.     Stosując  naszą płynną masę izolacyjną ElascoLoft 150 T wyrównacie poziom i utworzycie jednocześnie warstwę  oddzielającą odgłos kroków.

Höhenausgleich mit Elascoloft
Przekrój - warstwy podłogowe 

Höhenausgleich mit Elascoloft: patentierter Kartonagewinkel
Wyrównanie poziomu za pomocą Elascoloft: opatentowany kątownik kartonażowy