Ochrona przeciwpożarowa dla stropów z belek drewnianych

Obawa przed pożarem ?  A kto jej nie ma. Ta obawa to ciągle jeszcze najczęściej stosowany argument  (najczęściej także nieuzasadniony )   przyszłych posiadaczy  domów  przeciw postawieniu domu z drewna.    W starym budownictwie najważniejszą  "barierą" dla przenoszącego się pożaru   - prawie zawsze  z drewna -jest  strop międzykondygnacyjny.

Niemożliwe jest właściwie tak zaplanować budowę,aby  zabezpieczyć  stare konstrukcje drewniane przed rozprzestrzenieniem ognia, gdy  nastąpi fundamentalna ingerencja  w starą substancję  budowlaną.  Dotyczy to zwłaszcza  stropów z belek drewnianych, dla których w budynkach kilku kondygnacyjnych zwykle  obowiązuje przeciwpożarowa norma  F90 B.  Wymóg wykonania beek drewnianych zgodnie z normą  F90 B oznacza, iż w warunkach pełnego obciążenia ogniem  (1.200 stopni) od góry, od dołu i z boku gwarantowany jest czas 90 minut na ewakuację, zanim  konstrukcja nośna ulegnie pożarowi, jak przewiduje norma. Taki wymóg oznacza  duże wyzwanie techniczno- prawne  dla wykonawcy stropu z belek drewnianych.      

W wyniku  przeprowadzonych  wielokrotnie w  Instytucie Badań Materiałowych (MPA) w Braunschweigu  prób   przeciwpożarowych  w stosunku 1:1, które zleciliśmy  wraz          z wiodącym przedsiębiorstwem branży budowlanej, sklasyfikowaliśmy  35 historycznych konstrukcji stropów  w różnych klasach pożarowych. Jesteśmy w stanie wydać precyzyjny  certyfikat kontrolny dotyczący obiektu Państwa zamierzenia budowlanego i doradzić kompetetnie już we wczesnej fazie  prac, jak wykonać każdą warstwę stropu. Najnowsze dysertacje  austriackie potwierdzają wskazywane dotąd w lieraturze fachowej podejście wymiarowania, wskazują także na istniejący jeszcze potencjał ogólny.  

Począwszy od niezbędnej warstwy konstrukcji stropu -   Elascon - konstrukcja drewniano- betonowa  - poprzez  zaplanowaną warstwę podłogi położoną na stropie z belek drewnianych, możemy Państwu towarzyszyć we wszystkich fazach renowacji Państwa obiektu.