Odbiór zbrojenia

Tutaj  kontroluje się zgodność wykonania zbrojenia z planem technicznym.  Ważne jest, aby zbrojenie leżało pod główkami  złączników ukośnych.  Tylko wówczas zagwarantowana jest pełna  funkcjonalność  łączonej struktury.  Zbrojenie należy umocować tak, aby  podczas betonowania  zapewnić wymagane równomierne minimalne  pokrycie powierzchni. Radzimy pozyskanie pisemnego zezwolenia inżyniera kontrolującego  na wylanie betonu. Zapewni  to  bezpieczeństwo wykonawcze.