Odporność ogniowa stropów drewnianych

Norma  DIN 4102  rozróżnia klasy pożarowe  F30, F60, F90, F120 i dzieli materiały  na A (niepalne) i  B (palne). Ta klasyfikacja oznacza,że  konstrukcja nośna  musi wytrzymać napór ognia co najmniej przez  30, 60, 90 lub 120 minut. Należy przy tym zbadać reakcję materiału na atak ognia z góry, z dołu i  z boku  oraz wysokość temperatury  w każdym z elementów budowli, ewentualnie ustalić, kiedy zawiodą  i czy istnieje nosnośćpozostała.

Z uwagi na zawartośc drewna konstrukcja drewniano- betonowa  Elascon należy zasadniczo do materiałów grupy B.  Drogi ewakuacji, jak klatki schodowe  itd, należy wykonywać z materiałów klasy palności  A. Im więcej kondygnacji ma  budynek,  tym wyżej stawiane są wymogi  dla ochrony przeciw pożarowej. Jeśli konserwator zabytków nie wyda stosownego  zezwolenia, budynki wielokondygnacyjne z poddaszem, głównie budynki zaklasyfikowane do grupy 4, należy  wykonać zgodnie z wymogiem normy  F90 B. 

Oprócz pomiarów wysokich temperatur wg normy  Euro Code 5.1.2, załącznik B, nasza firma dysponuje dużą ilością przykładów  nakładanych warstw wraz z  certyfikatami kontrolnymi, za pomocą których Państwa planista  może odczytać wartościowe informacje o właściwościach  budowy danej konstrukcji. Jest to źródło konkretnych odpowiedzi na Państwa pytania, jaką rzeczywistą wartość rachunkową ma na przykład  stary strop słomiano/tynkowo/ gliniany w wypadku pożaru  i jak można uniknąć zastosowania drogiej oddolnej  warstwy przeciwpożarowej  (Promat i inne).

We współpracy z renomowanym  wytwórcą produktów gipsowych firma Elascon zgromadziła  wiele certyfikatów kontrolnych  dla różnych warstw na stropach drewnianych. Proszę wykorzystać nasz know-how  i zaplanować optymalnie ochronę przeciwpożarową dla swego domu.