Opinia techniczna o stanie drewna

Jeśli trudno jest określić stan starego stropu drewnianego  i ewentualnych uszkodzeń, należałoby najpierw usunąć stare warstwy podłogowe. Przede wszystkim  trzeba sprawdzić stan głowic belek  (a więc miejsc nachodzenia belek na ścianę zewnętrzną). 

W zależności od oceny uszkodzeń  należy sporządzic opinię techniczną o stanie drewna w celu zlokalizowania  uszkodzeń i podjęcia kroków naprawczych.