Plan pracy

Plany pracy  zawierają  wszystkie zadania prowadzące do utworzenia konstrukcji nośnej stropu. Do tych zadań należą  na przykład  pomiary, ustalenie danych    materiałowych- jakości i cech, wartości tolerancji i wskazówki techniczne. Część składową planu wykonania stanowią wskazówki ujęte w formie  tabelarycznej.