Przygotowanie miejsca budowy

Przed wykonaniem prac  należy zaplanować wykonanie wszystkich prac wstępnych, przede wszystkim należy wykonać prace zabezpieczające strukturę drewna. Wszystkie głowice belek muszą być nienaruszone, ewentualne wymienniki muszą być bardzo dobrze połączone z  główną belką nośną. Szalunek musi przylegać gładko do belki, bez fug     i szpar, jego powierzchnia  musi należycie przygotowana do zalożenia złączników.