Sprawdzone ułożenie warstw

Dzięki wielu wykonanym przez nas próbom ogniowym mogliśmy ustalić czas wypalania dla 35 rodzajów historycznych konstrukcji stropowych  i sposób renowacji po pożarze za pomocą konstrukcji drewniano- betonowej  Elascon oraz dokonać  ich klasyfikacji.  Ponieważ  prawie dla każdego  zamierzenia budowlanego trzeba wykonać warstwy indywidualnie, i tak każdy przypadek trzeba oddzielnie analizować. Nasza baza danych wraz z danymi Euro-kodu pozwoli Państwu właściwie zaplanować renowację stropu majac na uwadze ochronę przeciwpożarową.

Jako jedyny wytwórca  dsyponujemy atestami, które zaakceptuje z pewnością każdy kontrolujący rzeczoznawca. Świadomie nie powołujemy się na podstawową literaturę i rezygnujemy z ryzykownych symualcji.