System łączenia warstw Elascon - charakterystyka i zalety

Referencje rozwiązań dla  renowacji starych stropów z belek drewnianych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych oraz w obiektach historycznych a także dla montażu nowych stropów wykoannych z konstrukcji drewniano- betonowej.

 • stropy posiadają cechy nowoczesnych stropów międzykondygnacyjnych 
 • maksymalna oszczędność czasu i kosztów  wykonania 
 • maksymalna ochrona przed hałasem i pożarem

Konstrukcja drewniano- betonowa Elascon V-HB rozwiązuje nie tylko indywidualne problemy związane z odrestaurowaniem  stropu międzykondygnacyjnego- także inne:

 • renowacja nie wymaga demontażu starych konstrukcji nośnych
 • zostają zlikwdowane wygięcia i krzywizny
 • końcówki belek osłabione zmurszeniem mogą  być zachowane w budynku  
 • wartości poziomu hałasu, wygięć, drgań i ochrony przeciwpożarowej odpowiadają wartościom najnowocześniejszych konstrukcji nośnych stropów
  i są udokumentowane w atestach
 • spełnione są wymogi wszystkich norm systemów  Eurocod  i   DIN
 • oszczędności kosztów  do  50% w stosunku do konwencjonalnych sposobów renowacji
 • drastyczne skrócenie czasu realizacji projektu

Poniższy wykres  pokazuje położenie  warstw i  sposób funkcjonowania  konstrukcji drewniano- betonowej: