System ochrony przed hałasem

Odgłos kroków

Po przeprowadzeniu wielu ukierunkowanych prób i pomiarów udało nam się zebrać bogatą bazę danych w tym zakresie.  Zebrane dane pozwalają na ustalenie  kilku istotnych trendów  dla  konstrukcji  Elascon. Czyste połączenie drewniano- betonowe  Elascon na bazie naszej receptury betonu Elascon Floor C 25/30 F 6,5 G 8 LVB zazwyczaj poprawia poziom odgłosu kroków  o wartość od  3 do 6 dB w odniesieniu do poziomu mierzonego w punkcie wyjścia hałasu. Po zastosowaniu dalszych  warstw oddzielających, których sztywność  powinna wynosić   S/ >= 20 meganewton na  metr sześcienny, poziom odgłosu kroków jeszcze bardziej się obniża. 

Zasada ogólna: Poprzez  zwiększenie dynamicznej sztywności kroków  o  10 meganewtonów na  metr sześcienny standardowy  poziom hałasu  obniża się o 2 dB. Belki drewniane są zasadniczo tak niejednolite i różnorodne  w swej strukturze, że przeprowadzenie  obliczeń rachunkowch jest możliwe  tylko w sposób ograniczony  lub jest w ogóle niemożliwe. Nasz model prognostyczny stanowi jednak   solidne wsparcie w etapie planowania.  

Hałas

Zasadniczo konstrukcje podstropowe  wykonuje się tak, aby  osiągnąć jak najniższą  częstotliwośc rezonansową. Zastosowanie warstw oddzielających prowadzi zwykle do  podwyższenia stopnia izolacji akustycznej  powyżej  częstotliwości rezonansowej. Dlatego wartość częstotliwości rezonansowej powinna  leżeć poniżej zakresu częstotliwości akustyki budynku. W idelanym przypadku należy dążyć do osiągnięcia frekwencji rezonansowej  o wartości < 50 herców . Frekwencje niskie można osiągnąć poprzez zwiększenie odległości pomiędzy warstwami oraz zwiększenie masy warstwy. w wypadku krytycznych wartości granicznych lub parametrów wzajemnie na siebie oddziałujących zalecamy  doradztwo naszego eksperta izolacji akustycznej w zakresie wymogów eksploatacyjnych, którego oddelegujemy  do Państwa obiektu.  Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu podczas  pomiarów w wykonanych obiektach, gdzie zastosowaliśmy różne  wersje konstrukcji stropów będziemy mogli profesjonalnie wesprzeć Państwa projekt  już  we wczesnej fazie.  Na przykładzie naszego innowacyjnego produktu  Elasco Loft®  widać, jaki  potencjał możliwości  mają nasze konstrukcje drewniano- betonowe  Elascon właśnie w zakresie   izolacji akustycznej.

Trittschallentkopplung mit Elascon Flüsterloop
Warstwa oddzielenia odgłosu kroków -   Elascon Flüsterloop

PDFWyciąg ze świadectwa izolacji akustycznej zgodnie z normą  DIN 4109