Systemy nośne

W naszym systemie  łączeń rozróżniamy zasadnicze warianty bazowe.

1. V-HB-S -   Standardowe połączenie drewniano- betonowe

Systemy  wsporników jedno- i wielopłaszcyznowych.  W tym wypadku konstrukcja połączenia drewniano- betonowego kładziona jest  powyżej belek. Tam, gdzie dawny szalunek jest nienaruszony  i  nie ma uszkodzeń w drewnie belek, a ślepa  podłoga wypełniona jest masą pochłaniającą hałasy,  można użyć starych desek podłogowych   –  o ile są mocno zakotwiczone z belką  – jako utracony szalunek. Grubość warstwy betonu wynosi co najmniej 6 cm.

Zalety wariantu   V-HB-S:

+ usztywnienie  konstrukcji nośnej = współczynnik  10
+ nieodczuwalne wibracje
+ podwyższenie siły nośności netto - współczynnik  3
+ płyta sztywna statycznie 
+konstrukcja nośna  rozdzielająca poprzecznie
+ bardzo dobra integracja pojedynczych ciężarów 
+ możliwe wyrównanie poziomów
+ ochrona przeciwpożarowa zgodnie z normą  F90B -od góry
+ poprawa parametru izolacji odgłosu kroków    Δ Ln`w = 5–7 dB  poprzez beton
+ wychwycenie opływowych dróg poprzez zintegrowane połączenie ze ścianą

do uwzględnienia:

- utrata  co najmniej 6 cm wysokości pomieszczenia


V-HB-S Verbund Holz-Beton Standard

 

2. V-HB-F Połączenie drewniano- betonowe - strop płaski

W tym wypadku  konstrukcja drewniano- betonowa  realizowana jest między warstwami w obszarze ślepej podłogi. Od górnej krawędzi belki potrzeba będzie co najmnie 6 cm w dół. Przesunięte złączniki  SFix  trzeba wśrubować w belki z boku. Należy wciągać  Elascon Floor C 25/30 F 6,5 G 8 LVB  partia za partią równo z górną krawędzią belki. Należy sparwdzić, czy  stary szalunek  ślepej podłogi wytrzyma ciężar własny świeżego betonu w stosunku  150 kg na metr  kwadratowy.

Zalety wariantu    V-HB-F

+ nie następuje utrata wysokości pomieszczenia
+ podwyższenie siły nośności netto - współczynnik   3

 

Do uwzględnienia:

- konstrukcja nośna nie rozdzielajaca poprzecznie
- konieczne podjęcie kroków ochrony przeciwpożarowej z góry 
- koszty realizacji zwiekszają się o 15 %

 

3. V-HB-V   Połączenie drewniano- betonowe -  strop vario

Rozwiązanie to składa się w gruncie rzeczy z kombinacji    V-HB-S  i  V-HB-V.  W tej wersji  beton  Elascon Floor wylewany jest  zwykle pomiędzy belki  i nad belkami. Złączki przesunięte umieszcza się  zgodnie z geometrią pomieszczenia tak, aby były skuteczne  zarówno w dół  w obszarze podłogi ślepej, jak też  w gorę w sferze nacisku.  Aby zapobiec  wyłamaniu się betonu na osi wzdłużnej  belek, potrzeba co najmniej 4 cm warstwy  pokrycia betonu nad belkami. Dodatkowo stosuje się warstwę wzmacniającą         zapobiegajacą pęknięciom.