Sztywność / wibracje w stropie z belek drewnianych

Istotnym celem statyki stropów z belek drewnianych  jest  zmniejszenie stopnia wibracji.  Poprzez  złączniki wkręcone w belki oraz nałożoną warstwę betonu stopień sztywności całego stropu drewnianego wzrasta o  współczynnik  10. Złączniki  zapobiegają względnemu przesunięciu pomiędzy drewnem i betonem, ktore mogłoby nastąpić   pod wpływem dużego ciężaru, trzęsienia ziemi, bardzo silnego wiatru lub powodzi. Jako wizualizacja mogłaby posłużyć gruba książka z miękkimi okładkami, w której strony przesunęłyby się na boki pod wpływem ucisku na środek książki. Można byłoby także obserwować, jak wszytskie strony książki sklejają się ze sobą na całej powierzchni. Po wpływem dalszego ucisku książka byłaby później znacznie sztywniejsza  i stabilniejsza, jej bo strony nie dałyby się już przesunąć. Właśnie na takiej zasadzie działa redukcja wibracji w systemie konstrukcji drewniano-betonowych  Elascon. Wmontowane śruby Elascon łączące połączenie drewna i betonu (złączniki) praktycznie całkowicie zapobiegają przesunięciom pomiędzy belkami drewnianymi a betonem.