Teksty wzorcowe

Proszę tutaj  pobrać  przykładowe teksty dla specyfikacji prac w usłudze wykonania konstrukcji drewniano- betonowej !

Tekst wzorcowy: Spis prac  dla wykonania stropu stanowiącego połączenie drewna i betonu

Tekst wzorcowy: Spis prac  dla  odnowienia i wzmocnienia  istniejącego stropu z belek drewnianych