Ustalanie wysokości

Stare budynki, a zwłaszcza  stare stropy z belek drewnianych deformują  się mniej lub bardziej z biegiem lat. Drewno pokrzywiło się i wybrzuszyło,  belki nierzadko obwisają na środku stropu.  Dla podjęcia decyzji, jakimi środkami można dokonac wyrównania poziomu, pomocny będzie plan ustalenia wysokości.  W wypadku niewielkich różnic wysokości  ( od 1 do 3 cm) wyrównanie  poziomów można osiągnąć poprzez wylanie betonu. Jeśli jednak różnica wysokości jest większa,  należy przed wylaniem betonu zaplanować odrębne wyrównanie poziomów, lub  wbudować  warstwę betonu i pokryć ją później warstwą lekkiego lub porowatego betonu do  poziomu zerowego.

Jeden z najczęstszych problemów, obwisający strop, rozwiązuje się poprzez zlikwidowanie odkształcenia (podparcie od dołu  lub podciągnięcie przy utworzonych uprzednio  konstrukcjach  pomocniczych) i  wylanie betonu pistoletem.

Nivellement mit Laser
Niwelacja laserowa