Warstwy podłogowe

W porównaniu z grubymi warstwami izolacyjnymi cienkie warstwy izolacyjne zasadniczo  mają wyższy stopień sztywności.  Stopień  poprawienia  Δ Ln‘w  izolacji akustycznej  zależy głównie  od niskiej  sztywności warstwy izolacyjnej. Majac  na uwadze ten warunek stworzyliśmy  we współpracy z chemikiem budowlanym optymalne rozwiązanie -  produkt Elasco Loft 150 T.  Jest to płynna  izolacja na bazie kleju cementowego i granulatu izolacjyjnego pokrytego specjalną warstwą.  

Elasco Loft 150 T ma gęstość   150 kg na m³.  Stosując warstwę  o średniej grubości  35 mm osiągamy stopień  poprawy izolacji odgłosu kroków  wartości  22–24 dB (równanie  2). Im lepiej sprężynuje  płynący  jastrych, tym lepszy efekt uzyskuje się  w izolacji hałasu.  W wąskich  wysokościach zasadniczo bardziej opłaca się inwestowanie w grubość materiału izolacyjnego niż  w grubą warstwę jastrychu. 

Puste przestrzenie stropu powinny być w 80 %  wypełnione miekką warstwą  izolacji, możliwie z oporem przepływu  wartości  od  5 do 50 kN * s/m4 zu 80 % .

Zasadniczo  mogą tu być użyte wszystkie  włókniste materiały izolacyjne wg normy  DIN 18165 częśc  1 typu  Ww lub  Wz .