Wibracje w stropie z belek drewnianych

Taniec  na kołyszącym się stropie z belek  drewnianych ?  Wtedy tańczy wszystko wokół - co słychać z całą pewnością w szafce ze szkłem.  W wypadku wielu stropów wystarczy odgłos zwykłych  kroków w odpowiedniej frekwencji, aby doprowadzić strop do zatrważajacego drgania.

Drewno jest materiałem kompleksowym: jest ciepłe, wytrzymałe, przytulne, dlugowieczne...... o ile  zostało użyte fachowo i rozsądnie.  Jednakże drgania w stropach z belek drewnianych  mogą stanowić problem. Starym konstrukcjom nośnym, lub też nowym,  szeroko rozpiętym  i często wąskim konstrukcjom stropowym  często brak odpowiedniej sztywności.  Poprzez wbudowanie konstrukcji drewniano- betonowej, w której masie (betonowej)   zostaje  nadana funkcja statyczna, sztywność  stropów  wzrasta z reguły o współczynnik  10.  Poprzez tak zwaną „koleżenską sieć struktyry nośnej“ ciężary mogą być znacznie lepiej  przyjmowane i rozdzielane w płaszczyżnie. Stanowi to  dużą zaletę  nie tylko  podczas  "biegania i tańczenia" , ale także w wypadkach sytuacji awaryjnych jak itrzęsienie ziemi, powódź czy  orkan. Poprzez wbudowanie konstrukcji drewniano- betonowej   Elascon powstaje  sztywna płyta stabilizująca cały budynek. I wcale nie jest do tego potrzebna oddzielnie zaprojektowana, skonstruowana i zbudowana płyta obwodowa jako system kotwiczący.