Zwiększenie siły nośności

Wielką zaletą konstrukcji drewniano- betonowej Elascon jest zdolnośćstatycznego kształtowania masy betonu. Poprzez wysoki moduł elastyczności  betonu i  odpowiednią wysokość warstwy siła nośności konstrukcji D-B-S ( strefa ściskana znajduje się na belce ) zostaje podwyższona o współczynnik 3. Mówimy tu o sile nośności netto. Przykład: strop drewniany bez konstrukcji drewniano- betonowej dźwiga 200 kg na metr kwadratowy. Pomimo wniesionego ciężaru betonu ok. 150 kg gotowy strop dźwiga później jedynie  600 kg na metr kwadratowy.

W konstrukcji do pomiaru wlicza się wysokość  warstwy betonu ze współczynnikiem 4, co umożliwia aktywowanie  dużych rezerw nośności  konstrukcji. Zastosowanie konstrukcji  Elascon K-D-B-F, w której  beton  zostaje  zwięźle wniesiony aż do górnej krawędzi belki w obszarze podłogi ślepej możliwe jest  zwykle podwojenie siły nośności. Jednak nie ma tu miejsca rozprowadzenie poprzeczne. Statycznie każde pole należy traktować jako pojedynczy przegub. 

Rozumie się samo przez się, że   belki drewniane w stropie drewnianym i złączniki muszą być funkcjonalne, gdyż to one stanowią taśmy łączące konstrukcję. Należy także  sprawdzić wszystkie nośne elementy budowlane, czy cechuje je wystarczajaca sztywność. W wykazie  naszego programu statycznego   Easycon 1.6  i  w jego wyższych wersjach  zawarte są  szczegółowe  wskaźniki przekazywania obciążeń na elementy nośne take jak ściany, fundamenty, dźwigary.  Wartości te pozwolą na zaplanowanie i zweryfikowanie dalszego wsparcia obciążenia  aż do fundamentu.