Beton

Zgodnie z atestem  beton kładziony na miejscu budowy musi mieć jakość minimalną  wartości  C 20/25, wymiar największego ziarna 16. Wielu naszych klientów chciałoby jednak  kłaść dalsze warstwy podłogi na wylanym cemencie.  We współpracy z jednym z największych producentów  cementu na świecie, firmą  Cemex oraz firmą BASF stworzyliśmy  recepturę betonu przygotowaną specjalnie  dla naszej konstrukcji. Beton przygotowany według tej receptury jest lekko zgęszczalny i samopoziomujący z niskim poziomem  transmisji wibracji  i pękliwości.  Naszą recepturę  pod nazwą  Elascon Floor C 25/30, F 6,5 LVB oferujemy  tam, gdzie  warstwa podłogowa  ma być położona bezpośrednio na betonie bez dalszych warstw  wyrównawczych. 

Dla celów wyrównania poziomów stworzyliśmy i opatentowaliśmy kątownik kartonażowy, dzięki któremu możliwe jest pominięcie czasochłonnego szalunku. Zalecamy, aby  osoba wykonująca pomiar umieściła wcześniej  oznakowanie dokładnej wysokości, do jakiej ma być wylany beton. 

Elascon V-HB-S Holz-Beton-Verbund-Decke in Standard-Ausführung
Elascon V-HB-S konstrukcja stroup drewniano- betonowego w wersji standardowej