Beton

Jeśli chodzi o beton, system nie bez powodu wymaga określonych właściwości! Konstrukcja nośna musi zapewniać znaczne rezerwy bezpieczeństwa.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.