Strop z systemem konstrukcji drewniano-betonowej - koszt za m2

Koszt konstrukcji drewniano-betonowej jest decydującym czynnikiem, również w przypadku renowacji. Koszt systemu  konstrukcji drewniano-betonowej Elascon jest praktycznie bezkonkurencyjny w porównaniu z typowymi stropami – nawet w nowych budynkach. W przypadku renowacji, jest nie do przebicia.