Dalsze warstwy pod podłogę

Wilgotność resztkowa betonu po związaniu, ma fundamentalne znaczenie dla nałożonej struktury podłogi.