Dalsze warstwy pod podłogę

Wilgotność resztkowa betonu po związaniu, ma fundamentalne znaczenie dla nałożonej struktury podłogi.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.