Pomiar statyczny konstrukcji drewniano-betonowej (TCC)

Zapoznaj się krok po kroku z rozwiązaniem, jakim jest konstrukcja drewniano-betonowa. Masz dwie możliwości: Oferujemy zainteresowanym, a w szczególności właścicielowi budynku, interaktywną, wstępną ankietę. Specjalistom oferujemy również nasze oprogramowanie Easycon, które mogą z łatwością pobrać. Zapytania i oprogramowanie są bezpłatne i nie wiążą się z żadnym zobowiązaniem.

YouTube zu HBV

Normen

In Ergänzung der EC 5 »Bemessung und Konstruktion von Holzbauten« soll der HBV genormt werden. In Vorbereitung hierauf arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen in Europa zur Zeit an einer Technical Specification.

Eigenschaften des HBV

  • große Spannweiten
  • geringes Eigengewicht
  • guter Feuerwiderstand
  • guter Schallschutz
  • geringe Schwingungsanfälligkeit
  • Vorfertigung möglich