Pomiar statyczny konstrukcji drewniano-betonowej (TCC)

Zapoznaj się krok po kroku z rozwiązaniem, jakim jest konstrukcja drewniano-betonowa. Masz dwie możliwości: Oferujemy zainteresowanym, a w szczególności właścicielowi budynku, interaktywną, wstępną ankietę. Specjalistom oferujemy również nasze oprogramowanie Easycon, które mogą z łatwością pobrać. Zapytania i oprogramowanie są bezpłatne i nie wiążą się z żadnym zobowiązaniem.