System ochrony przeciwpożarowej

Istnieją dwa główne sposoby ustalenia poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Oba te sposoby mogą się wzajemnie uzupełniać.