Izolacja akustyczna stropów z belek drewnianych

Irytacja hałasem to klasyczny powód sporów między sąsiadami. Konieczność wprowadzenia zmian, nie oznacza jednak konieczności montażu nowego stropu betonowego.