Poprawa ochrony stropów z belkami drewnianymi przed trzęsieniami ziemi

Strop z konstrukcją drewniano-betonową w istotny sposób przyczynia się do poprawy odporności budynków na skutki trzęsień ziemi.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.