Przygotowanie placu budowy

System konstrukcji drewniano-betonowej jest zwykle wdrażany przez specjalistyczną firmę, ale w razie potrzeby Elascon sam podejmie się tego przedsięwzięcia. Zanim jednak taka specjalistyczna firma będzie mogła rozpocząć działania, należy podjąć pewne środki ostrożności.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.