Ochrona przeciwpożarowa stropów z drewnianymi belkami

Boisz się pożaru? Wszyscy się boimy. Obawa przed pożarem jest nadal najczęstszym argumentem używanym przez „budowniczych” przeciwko budowie drewnianego domu (na ogół niesłusznym). W starych budynkach najważniejszą „barierą” chroniącą przed rozprzestrzenianiem się ognia, prawie zawsze jest właśnie drewno, czyli konstrukcja stropu/podłogi.

YouTube zu HBV

Normen

In Ergänzung der EC 5 »Bemessung und Konstruktion von Holzbauten« soll der HBV genormt werden. In Vorbereitung hierauf arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen in Europa zur Zeit an einer Technical Specification.

Eigenschaften des HBV

  • große Spannweiten
  • geringes Eigengewicht
  • guter Feuerwiderstand
  • guter Schallschutz
  • geringe Schwingungsanfälligkeit
  • Vorfertigung möglich