Elascon: Kompletne rozwiązania dla kompozytowych konstrukcji wsporczych

Nasi doświadczeni inżynierowie z przyjemnością udzielą wykonawcom budowlanym i planistom oraz ich architektom doradztwa technicznego, w razie potrzeby z pomocą inżynierów z Niemiec i innych krajów. Wspólnie z własnym zespołem specjalistycznej kadry budowlanej, chętnie podejmiemy się realizacji konstrukcji wsporczych o powierzchni od 50 do 50 000 m2.

YouTube zu HBV

Normen

In Ergänzung der EC 5 »Bemessung und Konstruktion von Holzbauten« soll der HBV genormt werden. In Vorbereitung hierauf arbeiten mehrere Forschungseinrichtungen in Europa zur Zeit an einer Technical Specification.

Eigenschaften des HBV

  • große Spannweiten
  • geringes Eigengewicht
  • guter Feuerwiderstand
  • guter Schallschutz
  • geringe Schwingungsanfälligkeit
  • Vorfertigung möglich