Instalacja złączników ukośnych

Złączniki ukośne są podstawowym elementem systemu konstrukcji drewniano-betonowej. Dzięki SFix 2, Elascon dostarcza obecnie najsilniejsze dostępne na rynku złącze ukośne.

Elascon SFix 2