Plan rozmieszczenia belek

Aby uniknąć zakłóceń w procesie planowania w ramach procesu renowacji belek drewnianych, ważne jest przeprowadzenie kompleksowego przeglądu istniejących starych belek drewnianych w odniesieniu do podstawowego planu rozmieszczenia.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.