Warstwa betonu po wylaniu

Zgodnie z atestem  beton kładziony na miejscu budowy musi mieć minimalną  jakość wartości  C 20/25, wymiar największego ziarna 16. Wielu naszych klientów chciałoby jednak  kłaść dalsze warstwy podłogi na wylanym cemencie.  We współpracy z jednym z największych producentów  cementu na świecie, firmą  Cemex oraz firmą BASF stworzyliśmy  recepturę betonu przygotowaną specjalnie  dla naszej konstrukcji. Beton przygotowany według tej receptury cechuje  łatwe  zgęszczanie  i samopoziomowanie   oraz  niski poziom  transmisji wibracji  i pękliwości.  Naszą recepturę  pod nazwą  Elascon Floor C 25/30, F 6,5 LVB oferujemy  tam, gdzie  warstwa podłogowa  ma być położona bezpośrednio na betonie bez dalszych warstw  wyrównawczych. 

Dla celów wyrównania poziomów stworzyliśmy i opatentowaliśmy kątownik kartonażu, dzięki któremu możliwe jest pominięcie czasochłonnego szalunku. Zalecamy, aby  osoba wykonująca pomiar umieściła wcześniej  oznakowanie dokładnej wysokości, do jakiej ma być wylany beton.