Warstwa betonu po wylaniu

Obróbka końcowa betonu jest niezbędna, aby wykończona podłoga miała prawidłowe właściwości. Dotyczy to w szczególności sytuacji występowania niesprzyjających warunków pogodowych!