Śruby do instalacji systemu konstrukcji drewniano-betonowej

Wkręcane złączniki ukośne to najefektywniejszy sposób tworzenia aktywnego statycznie systemu kompozytowego drewno-beton. Ich liczba musi być jednak dokładnie obliczona.