Zbrojenie

Dostępnych jest kilka metod zbrojenia betonu, w zależności od potrzeb konstrukcji nośnej i możliwości terenu.