Zbrojenie

Zasadniczo, zgodnie z atestem, beton powinien posiadać warstwę zbrojenia. Mata stalowa musi mieć jakość o wartości minimalnej Q 131. Alternatywnie  w warunkach cienkich warstw zbrojenie podstawowe  można wykonać ze sztab lub włókien stalowych  dodanych do masy betonu. W wypadku stosowania włókien stalowych we współpracy  z jednym   z producentów  takich włokien opracowaliśmy specjalny system wdmuchiwania umożliwiający   jednolite rozprowadzenie włókien w kombinacji  z ich specjalną geometrią.  Najważniejszą wskazówkę o tym, jak ma wyglądać taka geometria włókien  zapobiegająca  tworzeniu się brył i zawiesin podczas procesu pompowania otrzymaliśmy od technika przygotowania produkcji  znanego producenta płatków śniadaniowych.

W wypadku zastosowania sztab stalowych w warstwie zbrojenia proponujemy aparat wiążacy, który stworzyliśmy dla naszych potrzeb  w wyniku współpracy z firmą  Kyocera.   Nie przeplatamy ręcznie, tylko automatycznie obwiązujemy punkt splatania.