Normy emisji hałasu

Emisja  hałasu  według normy  DIN 4109  budzi kontrowersje  od wielu lat - zwłaszcza w sytuacjach spornych.  Przed sądem  odbywają się często procesy o poziom emisji hałasu nie w stosunku do normy, lecz  w stosunku  do stopnia ochrony przed  hałasem w przypadku konkretnego  zamierzenia budowlanego.