Obliczenia statyczne stropów z belek drewnianych

Nasze oprogramowanie Easycon pozwoli wymierzyć system wsporników jedno- i wielopłaszczyznowych oraz ciężary jednostkowe, blokowe, trapezowe i liniowe.