Przygotowanie stropu

Podłoga musi być oczyszczona i szczelna przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.