Przygotowanie stropu

Podłoga musi być oczyszczona i szczelna przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.