Odbiór

W wypadku, gdy inwestor dobrowolnie lub wskutek wymogów przepisów zaangażował inżyniera nadzoru budowlanego lub gdy jest to wymagane przez ustawę, konieczne jest zapewnienie odbioru wykonanej pracy i sprawozdawczości.