Odbiór

W wypadku, gdy inwestor dobrowolnie lub wskutek wymogów przepisów zaangażował inżyniera nadzoru budowlanego lub gdy jest to wymagane przez ustawę, konieczne jest zapewnienie odbioru wykonanej pracy i sprawozdawczości.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.