Oświadczenie o ochronie danych

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej Stronie internetowej jest:

Elascon GmbH, reprezentowana przez swojego Dyrektora Zarządzającego, Holgera Rupprechta