Systemy nośne

W naszym systemie łączeń przy użyciu konstrukcji drewniano-betonowej Elascon wyróżniamy zasadnicze trzy warianty bazowe, które dobieramy w zależności od występujących warunków.

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.