Jastrych podłogowy na stropie z drewnianymi belkami

Wylewki podłogowe na starych drewnianych stropach  służą do eliminacji różnicy poziomów i ugięcia, a także do poprawy tłumienia hałasu. Jednak uszczelnienie spoin, a następnie wylewanie płynnego jastrychu nie jest dobrym rozwiązaniem!

Pobierz darmowy Elementarz kosntrukcji drewniano-betonowej.
Pobierz oprogramowanie do projektowania.